Výživné:
Výživné se určuje i při střídavé péči. Při výživném nezáleží na tom, jak dlouho je dítě v péči toho kterého rodiče, ale že má právo podílet se na životní úrovni rodiče, který jej v péči nemá. Běžně se proto oběma rodičům nařizuje při střídavé péči rozdílné výživné. Rodič s vyšší životní úrovní tak finančně saturuje toho s nižší, aby mu umožnil dopřát dítěti úroveň vyšší. Je ale pravda, že již existují případy, kdy se výživné rodičům nestanoví, a to tehdy, pokud je jejich životní úroveň (m
ajetek, příjmové možnosti a příjmy) podobná. Nemusíte se tedy bát, že se váš bohatý partner střídavou péčí vyhne placení výživného. Není to pravda.
Moje články k tematu:
Držhubné při střídavé péči.
Střídavá péče vadí neinformovaným matkám
Krajský soud Brno vzkázal rodičům: Neotravujte!
Střídavá péče vadí líným soudcům

Jeden domov:
Při střídavé péči se dítě nestěhuje. Neloučí se se sousedy, nenakládá se nábytek na náklaďák, neodhlašuje se za školy a nehledá nové kamarády. Zpravidla má stále stejnou školu, dvojí věci a rodiče bydlí v jednom městě. Domov se pojí s pocitem jistoty a bezpečí. Pro malé dítě toto představuje rodič. V jeho náručí hledá dítě útočiště. Ztratí-li dítě jednoho z rodičů, ztratí polovinu domova. Proto se říká, že domov je tam, kdy tě lidé mají rádi.
Z pohledu střídání nepředstavuje střídavá péče pro děti významnou zátěž.