Úvod

Zkušenost je víc, než názor. Střídavou péči máme téměř 7 let a mohu potvrdit, že to vůbec není takový strašák, jaký se z ní dělá. Jsem přesvědčen, že účelově. Pro děti je střídání mnohem menším problémem, než vyřazení jednoho rodiče, nejčastěji otce, z výchovy a péče. Svěření dítěte jednomu rodiči mu dává do ruky zbraň k vydírání, protože bránění ve styku dítěte s druhým rodičem společnost netrestá. Střídavka nutí rodiče ke komunikaci a spolupráci, je prevencí ke vzniku syndromu zavrženého rodiče.

Rád bych postupně na jedno místo soustředil materiály, jež jsem nashromáždil, aby byly snadněji dostupné i ostatním, kteří si musí při ochraně práv dětí projít tím, čím jsem si prošel a procházím já. Chci nejen poradit, ale i povzbudit a splatit dluh těm, s jejichž pomocí jsem střídavé péče dosáhl.

Děkuji

Petr Cihlář